แจ้งให้ทราบ

เมื่อ พ.ย. 2558 นาย Hideki Fukunaga เข้ารับตำแหน่งประชาสัมพันธ์
เมื่อ ก.ย. 2558 ได้รับการจดทะเบียนเป็น สมาคม Plaja
เมื่อ ส.ค. 2558 ข่าวการเสียชีวิต นาย Kiichiro Sakuma อดีตหัวหน้าแผนกมาตรการความปลอดภัยเสียชีวิต เมื่ออายุ 80 ปี