Plaja คืออะไร

ปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นย้ายไปอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศมากมาย

ชาวญี่ปุ่นลองสเตย์ที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่ผ่านมา เอเชีย คิดเป็น 27% ของลองสเตย์ทั้งหมด

ในเอเชียเมืองไทยได้รับความนิยมสำหรับลองสเตย์ชาวญี่ปุ่น เพราะไม่น่าจะมีความเสี่ยงเหมือน China Shock มีบริษัทญี่ปุ่นสาขาเมืองไทยมากมาย จำนวนลองสเตย์ 4% ของทั้งหมด คิดเป็น 15% ของเอเชียด้วย

ภูเก็ต สำหรับสถานที่ที่อาศัย

ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นลองสเตย์อยู่ที่กรุงเทพที่เดียว ในขณะที่ภาคอื่นจะมีความแตกต่างกัน สำหรับภูเก็ตอุตสาหกรรมไม่เจริญจึงไม่ค่อยมีบริษัทญี่ปุ่น  ปัจจุบันคนญี่ปุ่นลองสเตย์มีจำนวนแค่ 600 คนเท่านั้น(ปี2557) ใน 600 คนนี้มีผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 60 คนซึ่งได้รับเงินบำนาญจากรัฐบาลญี่ปุ่น

ปัญหาสำหรับผู้สูงอายุ

ในประเทศญี่ปุ่นก็มีปัญหาสำหรับผู้สูงอายุมากมาย ที่ภูเก็ตก็เช่นกัน เช่น ภาษาวัฒนธรรมไม่เหมือนกับญี่ปุ่น เรื่องการจราจรก็ไม่ปลอดภัย ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวไม่สบายหรือประสบอุบัติเหตุ ในกรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาลหรือนอกโรงพยาบาล เป็นต้น

องค์กรที่ช่วยเหลือผู้อาศัยลองสเตย์

ถ้ามีองค์กรที่สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้อาศัยลองสเตย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้นก็จะดี แต่ที่ผ่านมาภูเก็ตไม่มีองค์กรที่พวกเรามองหา

ก่อตั้ง Plaja

เนื่องจากภูเก็ตมีสถานการณ์เช่นนี้ พวกเราจึงก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุมากกว่า 50 ปี ลองสเตย์ ช่วงเริ่มต้นมีสมาชิกจำนวน 10 คน เมื่อปี 2554
การสนับสนุนในชีวิตประจำวัน

พวกเราให้การสนับสนุนคนญี่ปุ่นที่อาศัยลองสเตย์ที่ภูเก็ต ดูแลรักษาความปลอดภัย เช่น แจกบัตรฉุกเฉิน Emergency Card, ดำเนินการจัดตรวจสุขภาพ, ช่วยเหลือส่งโรงพยาบาล, ล่ามในกรณีฉุกเฉิน พวกเราได้จัดตั้งชมรมหลายชมรมในภูเก็ตและช่วยกันดูแลสนับสนุนในชีวิตประจำวันของผู้อาศัยลองสเตย์

ชมรมเพื่อการอยู่อาศัยในท้องถิ่น

ปัจจุบันพวกเราสนับสนุนชมรมของคนญี่ปุ่น เช่น ชมรมเรียนภาษา, ชมรมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ, ชมรมเรียนอาหารญี่ปุ่นและไทย เป็นต้น นอกจากนั้นหลังจากเกิดภัยพิบัติสึนามิเมื่อปี 2557 พวกเราได้สร้างชมรมอาสาสมัครครอบครัวผู้ประสบภัยสึนามิและดูแลรักษาอนุสาวรีย์ผู้ประสบภัยสึนามิที่ภูเก็ตและจัดพิธีไว้อาลัยเป็นประจำ การรักษาสุขภาพ การเรียนภาษาและสื่อสารกับคนท้องถิ่นทำให้พวกเราสบายใจขึ้นและหายกังวล

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจากความสัมพันธ์ท้องถิ่น

กิจกรรมของพวกเราร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่น สนับสนุนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและชมรม Kendo Club เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยอยู่

เชื่อมต่อความทรงจำและไว้อาลัย

แผ่นดินไหวทางทิศตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น ทำให้ประเทศญี่ปุ่นได้รับความเสียหายอย่างมาก เช่นเดียวกับที่ภูเก็ตประสบภัยพิบัติสึนามิเมื่อปี 2547 เพื่อไม่ให้ลืมบทเรียนและประสบการณ์ พวกเราจึงสร้างอนุสาวรีย์ผู้ประสบภัยสึนามิและจัดพิธีไว้อาลัยและรักษาความทรงจำ ไม่ว่าจะสัญชาติใดหรือนับถือศาสนาใดก็ตาม

สรุปพวกเรา Plaja เป็นสมาคมที่รับคำปรึกษาจากผู้อาศัยลองสเตย์ภูเก็ต,สนับสนุนดูแลช่วยเหลือชีวิตประจำวันของผู้

อาศัยลองสเตย์และรักษาความทรงจำของสึนามิและเชื่อมต่อกับคนที่อยู่ต่อไป