ประวัติความเป็นมา

2554 ส.ค. สร้างชมรมผู้สูงอายุลองสเตย์ภูเก็ต Plaja
ธ.ค. เริ่มแจกบัตร Emergency Card ตั้งกองมาตรการความปลอดภัย เริ่มดำเนินงานตรวจสุขภาพ
สนับสนุนพิธีไว้อาลัยผู้ประสบภัยสึนามิมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 7
2555 มีค. เริ่มหน่วยงานธุรกิจแทนยื่นส่งเอกสารกับสถานทูตญี่ปุ่น
พ.ย. เริ่มส่งผู้สอน Kendo เป็นอาสาสมัครกับสมาคมกีฬาภูเก็ต
ธ.ค. สนับสนุนพิธีไว้อาลัยผู้ประสบภัยสึนามิมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 8
2556 เม.ย. บุคลากร เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2
แก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง
พ.ค. เริ่มทำโลโก้และHomepage ลองเปิดห้องเรียนอาหารญี่ปุ่นสำหรับคนไทย
มิ.ย เริ่มสันบสนุนการแข่งขันประจำเดือนชมรม Kendo Club ภูเก็ต
เริ่มสนับสนุนส่งอาหารกลางวันให้กับ Child Watch Home
เริ่มเปิดห้องชมรมการสนทนาภาษาอังกฤษ
ส.ค. เริ่มดำเนินงานระบบส่งข่าวฉุกเฉินทางมือถือ
การควบรวมกิจการกับชมรมอาสาสมัครครอบครัวผู้ประสบภัยสึนามิมหาสมุทรอินเดีย
ต.ค. เริ่มบริการ Shuttle Bus สำหรับซื้อของ
พ.ย. เริ่มเปิดห้องสนทนาภาษาไทย
ธ.ค. สนับสนุน พิธีไว้อาลัยผู้ประสบภัยสึนามิมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 9
2557 ม.ค. เริ่มรับเงินบริจาคเพื่อจัดพิธีไว้อาลัยผู้ประสบภัยสึนามิมหาสมุทรอินเดีย
ก.พ. เริ่มเปิดห้องสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาไทย(รวม 2 ห้อง เป็น 1 ห้อง)
เม.ย. ย้ายสำนักงานภูเก็ต
ธ.ค. สนับสนุนพิธีไว้อาลัยผู้ประสบภัยสึนามิมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 10
2558 เม.ย. บุคลากร เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 3
แก้ไขโลโก้และHomepage
ก.ย. ลงทะเบียนเป็นสมาคม Plaja
ธ.ค. รายงานพิธีไว้อาลัยผู้ประสบภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดียครบรอบ 11 ปี
แจกPost Card อย่างเรียบร้อย