บริการการเปิด Homepage

หากพูดถึงการเปิด Homepage ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยและการที่จะทำให้เหมือนอย่างที่ต้องการก็ค่อนข้างยาก ลูกค้าควรจะมี domain เป็นของตัวเอง เปิดเผยข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายไหน และ  SNS มาตรการ SEO เป็นต้น

ทาง Plaja ดูแลเปิด Homepage ในภูเก็ตอย่างได้รับค่าชดเชย

รายละเอียดการบริการ

เราจะถามความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดและทำตามงบประมาณ
ราคาบริการ

ราคาตั้งแต่เริ่มปรึกษาหารือจนกระทั่งเปิด Homepage ราคา 5,000 บาท พวกเราได้รับเงินนี้เป็นเงินบริจาค

ราคาการเปลี่ยนแปลงหรือตกแต่งก็เท่ากันกับข้างต้น

*เงินที่ได้จะนำไปบริจาค พวกเราจะใช้จัดพิธีไว้อาลัยสึนามิและสนับสนุนดูแลสถานเด็กกำพร้า

สำหรับการแก้ไขปรับปรุง 500 บาท ต่อครั้ง ซึ่งจะนำไปเงินบริจาคเหมือนกัน ติดต่อ กดที่นี่

สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของเรา

(1) ค่า domain ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ ค่า Template ต่างๆไม่รวมในราคาบริการนี้

(2) เนื้อหาและอุปกรณ์พิเศษ

ลูกค้าต้องเตรียมรูป ภาพเคลื่อนไหว เสียง ประโยค ด้วยตัวเอง

(3) การรับประกัน
ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากการทำงานเสร็จสิ้นและพบว่าทางเราผิดจริงๆ พวกเราจะแก้ไขให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใน  10 วัน หลังจากงานเสร็จสิ้น ถ้าหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังงานเสร็จสิ้นหรือสาเหตุมาจากการตั้งค่าของลูกค้า ทางเราจำเป็นต้องคิดค่าใช้จ่ายต่างหาก