การปรึกษาเรื่องเงินบำนาญต่างๆ

ปัญหาเรื่องเงินบำนาญหรือปัญหาเรื่องทั่วไปในการอาศัยที่ต่างประเทศในวัยสูงอายุ ปัจจุบันหากมีแค่เงินบำนาญอย่างเดียวจะอยู่ที่ญี่ปุ่นค่อนข้างยาก แต่ถ้าเราไปประเทศค่าครองชีพถูก ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างสบาย คงมีผู้สูงอายุหลายคนคิดแบบนี้ จึงตัดสินใจย้ายไปต่างประเทศมากมาย

ที่ภูเก็ตก็มีผู้สูงอายุลองสเตย์โดยได้รับวีซ่าเกษียณตั้งแต่ปี 2555 หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล เงินเยนลดลงถึง 1 เยน เท่ากับ 0.29 บาท จาก 0.38 บาท ปัจจุบันปี 2557 เป็น 0.27 บาท ซึ่งค่าเงินบาทยังคงสูงขึ้น

เมื่อขอวีซ่าเกษียณ ต้องมีเอกสารใบรับรองธนาคารว่าเงินบำนาญครบ 8 แสนบาทต่อปี น่าจะมีผู้คนที่มีปัญหาเรื่องนี้จำนวนมาก ซึ่งปี 2555 อาจจะยังสามารถขอใบรับรอง 8 แสนบาทได้ แต่ปีที่แล้ว ยอดจำนวนเงินไม่ถึง 8 แสนบาทเพราะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเงินที่ขาดก็ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น ต้องเตรียมใบรับรองเงินฝาก นอกจากนั้นเรื่องวีซ่าเกษียณ คนที่ได้รับเงินบำนาญแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยก็หลังจากปี 2555 เงินเยนก็ต่ำกว่า 0.29 ตลอด ซึ่งน่าจะประสบปัญหาเช่นกัน ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนลดลงถือว่าเราอยู่ที่ประเทศค่าครองชีพถูกก็ไม่มีความหมาย ค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ค่ารักษาพยาบาลแพงกว่าที่ญี่ปุ่น และยังมีอุปสรรคด้านภาษาอีก สรุปถ้าเมื่อไรไม่สบายขึ้นมา ก็อาจจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ อยากจะกลับญี่ปุ่นแต่ก็ไม่มีเงินก็กลับไม่ได้เช่นกัน เงินที่เข้ามาไม่สม่ำเสมอ แต่หากมีรายจ่ายขึ้นมา ก็ต้องจ่ายออกไปอยู่ดี ถ้าเมื่อไหร่ปล่อยปละละเลยแล้ว จะต้องเสียเงินจำนวนมากแน่นอน

ตอนนี้สภาพสิ่งแวดล้อมของคุณคล้ายผู้ลี้ภัยหรือเปล่า หรืออยู่ในกลุ่มข้างต้นหรือไม่ ถ้าหากคุณมีปัญหาแบบนี้ กรุณาปรึกษากับ Plaja ไม่จำเป็นต้องเก็บปัญหาไว้คนเดียว ปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยความช่วยเหลือของทุกคน ติดต่อที่นี่