แจกPost Card อย่างเรียบร้อย

S__1818647

สำหรับสมาชิก Plajaที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยได้

พวกเราได้ส่ง Post Card ที่มีภาพพิธีไว้อาลัยครั้งนี้ ถึงทุกท่านและบริษัทต่างๆที่เคยบริจาคให้พวกเรา

ปีหน้าก็ครบรอบปีที่13แล้ว  พวกเราจะแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้า ถ้าท่านสะดวกเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีด้วยครับ

สมาคม Plaja ประธานสมาคม

นาย Hiromichi Kanke