การเยี่ยมชมกระทรวงการต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ทางPlajaได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติสึนามิ

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2016 –ประเทศญี่ปุ่น

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (ต่อไปนี้เรียกว่า NPO) Plaja  นายHiromichi KankeประธานNPO Plaja, นาย Kagemoto รองประธาน และ นางสาว Yuko Todaka ตัวแทนประชาสัมพันธ์ได้ไปเยี่ยมชมกระทรวงการต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สถานที่ไปเยี่ยม: กระทรวงการต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารปัญหาโลก

เจ้าหน้าที่การวางแผน นาย Hiroyuki Nagasawa

รัฐมนตรีต่างประเทศ นาย Yumeto Ito

พวกเราได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวันสึนามิโลกและการป้องกันสึนามิจากทางกระทรวงการต่างประเทศแล้ว พวกเราจะนำมาพิจารณาต่อไปเพื่อนโยบายกิจกรรมในอนาคตของPlaja  NPO Plajaจะร่วมกันจับมือและสร้างมิตรภาพที่ดีของไทยและประเทศญี่ปุ่นของเราครับ 

Image_d512a41

Image_b05605d Image_25d2214 Image_4f59280

 

ทางPlajaได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสำนักงานคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ”วันสึนามิโลก”

22 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559- ภูเก็ต, ประเทศไทย

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (ต่อไปนี้เรียกว่า NPO) Plaja นายHiromichi Kanke ประธานNPO Plaja และพุทธสมาคมญี่ปุ่น ท่านJitetsu Naraและอีก2ท่านได้เยี่ยมชมสำนักงานรัฐมนตรีที่ประเทศญี่ปุ่นและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “วันสึนามิโลก”

ในการประชุมสหประชาชาติในปี 2558 เดือนธันวาคม ได้สถาปนาวันที่ 5 พฤศจิกายนทุกๆปีเป็นวันสึนามิโลก พวกเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและได้รับคำแนะนำว่าวันที่จัดพิธีไว้อาลัยผู้ประสบภัยสึนามิควรเปลี่ยนเป็นวันเดียวกันกับ”วันสึนามิโลก”

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ประชุมการป้องกันภัยพิบัติในเอเชียรอบที่12ซึ่งจัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทย พวกเราได้เจอกับท่านMasao Nishioka รองอธิบดีคณะรัฐมนตรีซึ่งเข้าร่วมประชุมนี้ พวกเราเชิญไปเยี่ยมชมอนุสาวรีย์สึนามิและได้รับข้อเสนอจากท่านว่าวันที่จัดพิธีไว้อาลัยผู้ประสบภัยสึนามิควรเปลี่ยนเป็นวันเดียวกันกับ”วันสึนามิโลก”

การเปลี่ยนวันทำพิธีไว้อาลัยผู้ประสบภัยสึนามิ พวกเราจะนำมาพิจารณาต่อไป

สถานที่ไปเยี่ยม : สำนักงานคณะรัฐมนตรีในประเทศญี่ปุ่น คนที่เข้าร่วม : ทีมการจัดการภัยพิบัติ

นายKaoru Saito ผู้ให้คำปรึกษา

นายKazuaki Sakurada ผู้ดูแลธุรกิจของบริษัท

นายTakashi Sakuma พนักวานสืบสวนนโยบายอาวุโส

ผู้เข้าชม : สมาคมพุทธศาสนาแห่งปะเทศญี่ปุ่น ท่าน Jitetsu Nara ผู้เยี่ยมชม : NPO Plaja นาย Hiromichi Kanke ประธาน NPO Plaja

นาย Keisuke Kagemoto รองประธาน

นางสาว Yuko Todaka ตัวแทนประชาสัมพันธ์

S__2130093
S__2130094 S__2130095 S__2130098

 

ทางPlajaมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติกับนายMasao Nishioka รองอธิบดีคณะรัฐมนตรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559- ภูเก็ต, ประเทศไทย

NPO Plaja จัดประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติกับนายMasao Nishioka รองอธิบดีคณะรัฐมนตรีและนาย Kazuaki Sakuradaเจ้าหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีซึ่ง2ท่านเข้าร่วมการประชุมการป้องกันภัยพิบัติในเอเชียรอบที่12ซึ่งจัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต

การประชุมนี้ได้ดำเนินการที่โรงแรมดุสิตD2ป่าตองภูเก็ตเมื่อวันที่25และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 14:30 หลังจากประชุมเสร็จพวกเราได้ไปเยี่ยมชมอนุสาวรีย์สึนามิกับท่านMasao Nishioka,ท่าน Kazuaki Sakuradaและ ท่านHitoshi Kozakiผู้อำนวยการฝ่ายองค์การระหว่างประเทศจากสถานทูตญี่ปุ่น,รวมถึงท่านToru Adachiเลขานุการเอกจากสถานทูตญี่ปุ่นและล่ามอีกสองคนรวมกันทั้งหมด6 คนได้ไปเยี่ยมชม หลังจากเยี่ยมชมอนุสาวรีย์สึนามิ ได้รับอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการอธิบายสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นและสถานะการฟื้นฟูภายหลัง

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนนี้มีนายวิทวัส กาศยปนันท์ จากโอเชี่ยนรีสอร์ทกรุ๊ปซึ่งเป็นพี่ชายของผู้อำนวยการPlaja นายวิสสุต กาศยปนันท์,นายประโชติ เศรษฐี กรรมการ,นายHajime Ohno รองผู้อำนวยการ,ภรรยาของนายHiromichi Kanke ประธานสมาคม,นายOsamu Saitoพนักงานประชาสัมพันธ์ร่วมกันทั้งหมด5คน

P1060454

[000238] [000249] [000266]
[000331] [000330] [000340]